Handelsbetingelser

Alle produkter, foredrag og workshops i denne webshop tilbydes af Tina Witt, CVR nr. 27712835. Vi kan kontaktes på: tina@tinawitt.dk.

Vi tager imod følgende kort: VISA og Dankort.

Alle priser er i danske kroner (DKK) inklusive moms, medmindre andet er angivet. Der er ingen betalingsgebyrer. Der kan aldrig trækkes et større beløb end det, du har godkendt ved købet. Data, som du sender i forbindelse med køb betalt med betalingskort, er naturligvis krypterede (SSL).

Vi gemmer ikke kortnummer, udløbsdato og kontrolcifre i webshoppens systemer, når dit køb er afsluttet.

Workshops og foredrag

Når vi har modtaget din betaling, er du tilmeldt og sikret en plads. Tilmeldingen er bindende. Ved mindre end 21 dage til afholdelse kræves 50% af fuld kursusafgift i gebyr. Ved mindre end 14 dage til afholdelse gives der ingen refusion. Omvendt, afholder vi workshoppen igen, er du altid velkommen til at deltage på et senere tidspunkt, hvis der er plads, eller overdrage din plads til en anden.

Digitale produkter

Levering sker som oftest på mail i løbet af få minutter, men i helt særlige tilfælde kan der gå op til 5 hverdage. Digitale produkter er dine til evigt eje, med mindre andet fremgår. Vi forpligter os ikke til at hoste materialet til evig tid. Derfor er det kun dit til evig tid, i det omfang du husker at downloade materialet til egen opbevaring, såvel som laver en backup, i det tilfælde du skulle miste adgang til det sted, du først downloadede materialet til. Vi lukker dog aldrig ned for adgang til materialet uden minimum 14 dages varsel. Det påfalder altid køber at vedligeholde sin email, så evt. advarselsmails når frem i tide.

Fortrydelsesret

Der er 14 dages returret. Hvis du fortryder dit køb inden 14 dage, så kontakt os på tina@tinawitt.dk, og du vil få pengene retur. Pengene refunderes automatisk til den konto, du har betalt fra. BEMÆRK: Ved køb af digitale produkter, hvor materialet leveres øjeblikket, bortfalder de 14 dages fortrydelsesret.

1:1 rådgivning sessioner og personlig rådgivning

Betaling for personlige sessioner skal ske på forhånd. Du kan ændre din booking op til 48 timer før den planlagte tid og da få det fulde beløb retur. Efter sessionen er afholdt kan du ikke få pengene retur.

Meldes afbud senere end 48 timer betales pengene ikke retur.

Ved sessioner via internettet er det dit eget ansvar at elektronikken fungerer tilfredsstillende.

Abonnement

Efter tilmelding til abonnement bliver det aftalte beløb (inklusive moms) trukket hver måned på dit kort. Beløbet trækkes automatisk med 30 dages mellemrum, indtil du ønsker at afmelde abonnementet. Kvittering for trækket tilsendes per e-mail, og det er dit eget ansvar at gemme denne.

Ønsker du, at din virksomhed betaler for dit abonnement, kan faktura fremsendes for 6 mdr. ad gangen. Opsigelse efter 6 mdr. skal ske inden den 5. måneds udløb.

Du kan når som helst opsige dit abonnement ved at skrive til tina@tinawitt.dk. Opsigelsen er øjeblikkelig, og efter opsigelsen vil der ikke blive faktureret eller trukket yderligere. Allerede udsendte fakturaer skal dog stadig betales.

Umiddelbart efter tilmelding får du adgang til medlemssiden. Dette sker via en mail med link og login.

Du modtager en e-mail med bekræftelse på din abonnementstilmelding efter indgåelse af abonnementet.

Som medlem skal du levere en funktionel mailadresse, hvorpå du kan modtage de ydelser, du har købt adgang til via dit medlemsskab.

Tina Witt kan ikke tage særlige forholdsregler i forhold til specielle spamfiltre eller dysfunktionelle mailadresser, så det er dit eget ansvar at sikre, at du modtager mails fra os. Emailadressen kan altid ændres enten ved at maile til os på mail@tinawitt.dk eller af dig selv under “din profil”. Har du problemer, kan du naturligvis altid kontakte os på tina@tinawitt.dk.

Tina Witt forbeholder sig ret til at pristalsregulere beløbet en gang om året, hvis det skønnes rimeligt. Pristalsreguleringen adviseres med tre måneders varsel, således at du – hvis du ikke vil acceptere reguleringen – har god tid til at melde dig ud.

Tina Witt forbeholder sig ret til at udmelde medlemmer, der af en eller anden årsag ikke betaler deres abonnement til tiden med øjeblikkelig varsel fra den måned, der ikke er dækning for. Hvis du ønsker at skifte betalingskort gøres dette gennem din konto via det link du modtager med din faktura. Er du i tvivl, så skriv til tina@tinawitt.dk.

For leje af fysiske produkter på abonnementsbetingelser gælder følgende:

Lejer du med månedlig betaling uden depositum, gælder det at

 • du opretter en konto på Tinawitt.dk
 • dit betalingskort ved oprettelse har en gyldighed på mindst fem (5) måneder
 • du modtager en e-mail med bekræftelse på din abonnementstilmelding efter indgåelse af abonnementet.
 • abonnementsprisen, som oplyst på produktsiden, automatisk bliver trukket for hver fornyet abonnementsperiode (fragt betales kun 1. gang). Kvittering for trækket tilsendes per e-mail.
 • du når som kan helst opsige dit abonnement ved at returnere det lejede. Opsigelsen er øjeblikkelig fra det øjeblik varen er modtaget retur på virksomhedens adresse. Bemærk, at en henvendelse på mail eller SMS, med indikation om at lejemålet ønskes ophævet, ikke kvalificerer som en returnering, før varen fysisk er returneret. Allerede udsendte fakturaer skal altid  betales, se nedenfor
 • der ydes ikke fortrydelsesret på lejemål – eneste undtagelse er, hvis du fortryder/annullerer din ordre før lejemålet er trådt i kraft, dvs. før afsendt til valgt pakkeshop. Har Tinawitt.dk sendt varen, hæfter du for lejen indtil varen er returneret. Dette gælder også, hvis du nægter modtagelse eller ikke afhenter varen fra valgt pakkeshop – du hæfter for lejemålet, indtil varen igen er retur hos Tinawitt.dk.
 • ønsker du at forny dit kortnummer/anvende et andet kort til betaling gøres dette ved at klikke på det link, der står i hver faktura.
 • der betales fragt ved leje og returnering – returlabel er inkluderet i lejemålet.
 • det påhviler lejer at returnere det udlejede i samme stand som det blev modtaget, undtaget almindeligt eller forventligt slid som følge af brugtagning – evt. skader på det udlejede dækkes af lejers egen forsikring.
 • det lejede skal IKKE vaskes før returnering – er uheldet ude, og du har brug for at gøre det lejede rent, skal du henvende dig til tina@tinawitt.dk og få vejledning om korrekt rengøring.
 • det til enhver tid påhviler dig som lejer at sikre, at betalingsautomatikken kan foregå, så længe det lejede er i din varetægt – dvs. du er ansvarlig for, at systemet kan trække vort tilgodehavende for hver ny lejeperiode (at det anvendte betalingskort er gyldigt og der er dækning på det, når betalingen gennemføres). Skulle det ske, at kortet udløber, før det lejede er returneret til TinaWitt.dk, hæfter du for evt. uopkrævet leje fra sidste forsøg på automatisk betaling frem til det lejede er modtaget retur. Evt. udestående skal straks betales til mobilepay 37947.
 • ved returnering bedes du benytte denne formular, som vedlægges returforsendelsen

Bemærk, at abonnementsbetaling ikke kan godkendes med Maestro samt Visa Electron kort.

Rettigheder

Tina Witt har alle rettigheder til de leverede digitale produkter og al materiale, trykt og digitalt, som stilles til rådighed i relation til kurser, coaching og abonnementer (både de gratis og dem du betaler for). Ved køb opnås brugsret til produkter og materiale. Brugsretten er personlig. Produkter og materiale skal behandles fortroligt og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand.

Du må gerne optage sessionen til privat brug, men indholdet må ikke deles med andre eller distribueres Hvis Tina Witt må aflyse en aftale med dig, pga af force majeure får du naturligvis tilbudt en ny tid hurtigst muligt eller det betalte beløb retur

Produkter og materiale må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil de er købt, herunder må de særligt ikke anvendes kommercielt i direkte eller indirekte konkurrence med Tina Witt’s virksomhed. Tina Witt’s navn må ikke anvendes i reklame- eller referenceøjemed uden skriftlig tilladelse.

Såfremt de(t) leverede produkter/materiale og Tina Witt’s navn anvendes i strid med denne bestemmelse, er Tina Witt berettiget til en bod på 120.000 kroner per overtrædelse. Såfremt der er tale om en fortsættende overtrædelse, beregnes ny konventionalbod for hver påbegyndt måned. Tina Witt er også berettiget til at få overtrædelsen stoppet ved fogedforbud uden sikkerhedsstillelse.

Ansvar

Ethvert erstatningsansvar, som Tina Witt måtte pådrage sig i relation til sine produkter, kurser, coaching og abonnementer, er begrænset til direkte skade og tab. Tina Witt er under ingen omstændigheder ansvarlig for indirekte skade eller tab. Ansvarfraskrivelsen for indirekte skade og tab gælder uanset arten af erstatningsansvar og uanset, om Tina Witt har handlet simpelt uagtsomt. Tina Witt’s erstatningsansvar for direkte skade og tab er begrænset til 50 % af prisen på det produkt eller den ydelse, som erstatningsansvaret vedrører.

Indhold råd og anbefalinger du kan finde på Tinawitt.dk er information, inspiration og hjælp til dig.

Indholdet kan dog ikke erstatte lægefaglig behandling, psykolog forløb eller anden behandling.

Tinawitt.dk vil – i det omfang det måtte være nødvendigt – slette kommentar og indhold fra andre, som kan virke anstødeligt.

Tilfredshed

Er du ikke fuldt ud tilfreds med den service, ydelse eller coaching, du har modtaget i denne forretning, beder vi dig indtrængende om at tage kontakt til os. Vi vil meget gerne modtage din feedback og gå i dialog omkring dine ønsker og forventninger.

Lovvalg og værneting

Uoverensstemmelser mellem Tina Witt og køberen skal afgøres efter dansk ret ved Københavns byret som første instans.

© 2018-21 Tina Witt. Alle rettigheder forbeholdes. Tina Witt, Ærtemarken 19, 2860 Søborg CVR-nr. 27712835